"CULTUUR IS ALLEEN IN STAND TE HOUDEN DOOR HAAR CONSTANT OP DE NATUUR TE BEVECHTEN"(uit de Vergankelijkheid van Midas Dekkers 1998)

Wij, Aafje Bouwhuis en Nanon Journée zijn gespecialiseerd in de conservatie van muurschilderingen. De historische muur- en gewelfschilderingen die wij helpen te behouden komen voor in gebouwen door heel Nederland en dateren vanaf de vroege middeleeuwen tot de wederopbouwperiode na WOII. We hebben de laatste 10 jaar veel gewerkt aan schilderingen uit de 16de eeuw. Het behouden van muurschilderingen in historische gebouwen waar niet alleen het klimaat schommelt, maar ook veranderingen plaatsvinden zoals herbestemming is behoorlijk complex. Soms is het ook heel simpel; alle materiaal vervalt en heeft onderhoud nodig! Een gemiddelde onderhoudsbeurt aan muurschilderingen wordt vaak om de 30, 40 of 50 jaar ingepland. Bepaalde kwetsbare schilderingen zijn meer gebaat bij kleinere onderhoudsbeurten om de 5 à 10 jaar. Wij voeren inspecties uit naar de conditie van het historische materiaal en stellen een conservatieplan op met een kosteninschatting. Dit kan gebruikt worden voor subsidieaanvraag. Om oorzaken van schadebeelden te achterhalen is archiefonderzoek onmisbaar. Ook klimatologisch en microscopisch onderzoek blijken verhelderend. Door de confrontatie met de veroudering van het materiaalgebruik uit vorige restauratiegeneraties zijn we inmiddels overtuigd van het gebruik van traditionele middelen zoals lucht- en hydraulische kalk. De fysieke uitvoering van de conservatie kan heel sober en klein gebeuren, maar ook groots en ingrijpend. In dat geval kunnen wij binnen ons netwerk (o.a. Restauratoren Nederland) een beroep doen op collega restauratoren om een team samen te stellen.
Wij helpen u graag met het 'stilzetten van de tijd', geven advies voor het behoud in de toekomst en denken mee met eventuele educatieve projecten rondom een conservatie. Elke schildering vraagt om een verhaal wat doorgegeven moet worden...