De schilderingen in de kerk dateren uit de eerste helft van de 16de eeuw. Het totaalconcept is bijna compleet behouden. De maker was vaardig. Veel van de voorstellingen hebben een ontroerende schoonheid en detaillering. Het gebouw kent al een lange geschiedenis van scheurvorming en herstel. Iets in de combinatie constructie en bodem wringt... De enorme scheuren die door de schilderingen liepen werden de laatste jaren echter dramatisch vergroot door de vele aardbevingen in het gebied. Met als gevolg; gevaar voor instorten van gewelfdelen en afbladdering van losgetrilde verfschollen. In september 2021 werd gestart met het herstellen van de schade. Oude grote scheuren door restauratiepleisterwerk werden uitgehakt, ontdaan van te harde cementvoegen en vullingen, gewigt en in etappes gevoegd en bepleisterd met zachte kalkzandmortel. Scheuren door origineel pleisterwerk werden uiteraard alleen geinjecteerd of gevuld. Alle scheuren werden vervolgens door de voeger vanuit de kap aangewerkt met exact dezelfde injectie- en vulmortels. De schilderingen waar geen scheuren aanwezig waren werden sober geconserveerd. Het oppervlak werd droog gereinigd, onthechte verf- en pleisterlagen geconsolideerd en gedocumenteerd.

Ons team werd hierbij versterkt door: www.danieloudman.nl, Aafje Wardenaar www.wardenaar-restauratie.nl Anne Rupert, Lynn van Rijnsoever www.vanrijnsoeverrestauratie.nl 

Opdrachtgever: Stichting Oude Groninger Kerken www.groningerkerken.nl / NAM/IMG 

Projectleiding: Holstein Restauratie Architectuur www.holstein-restauratie.nl 

Aannemer: Sietsema, voegwerk vanuit de kap uitgevoerd door (Henk) Boonstra Bouwservice, Nieuw-Weeringe