Restauratoren muurschilderingen
2011 N.H. kerk Dreischor

Conservatie muurschilderingen N.H. Kerk Dreischor

Opdrachtgever: Kerkbestuur Nederlands Hervormde Gemeente Dreischor

Architecten Stedenbouwkundigen Rothuizen van Doorn 't Hooft

 

Cartoucheschilderingen 1572. Extreem losliggende pleister- en verflagen, op het randje van de ondergang door vroegere lekkages. Oude overlappende vullingen met daaronder origineel materiaal.