Restauratoren muurschilderingen
2007-2010 Lebuïnuskerk Deventer

Lebuïnuskerk Deventer
Conservatie/restauratie gewelfschilderingen

(Onder leiding van Haakma Wagenaar & van den Brink)

 

- transept/magistraatskapel (2007-2008)

- zuidbeuk (2008)

- noordbeuk (2008-2009)

- middenbeuk (2009)

- westelijk transept (2009-2010)

- westportaal (2010)