Restauratoren muurschilderingen
2010 Buitenkerk Kampen

Buitenkerk Kampen (Onze lieve vrouwekerk)

Conservatie/restauratie gewelfschilderingen

(Onder leiding van Bert Jonker, november 2010)