Restauratoren muurschilderingen
2010 St. Odulphuskerk Bakhuizen Koor

St. Odulphuskerk Bakhuizen
Conservatie 'Keim' schilderingen priesterkoor, Jacob Ydema 1935

Bij dit project werd ons team versterkt door: Katherine Kolff (www.restauratie-onderzoekkolff.nl), Christine van der Laar