Restauratoren muurschilderingen
St. Odulphuskerk Bakhuizen

St. Odulphuskerk Bakhuizen
Restauratie gewelf- & muurschilderingen (Jacob Ydema, 1935, 1938, 1941).
(In dienstbetrekking bij De Manenstegell BV, 2003)