Restauratoren muurschilderingen
St. Willibrorduskerk Almelo (wederopbouw)

St. Willibrorduskerk Almelo
Verwijderen 72 m2 muurschildering (Théodore Strawinsky, 1968) i.v.m. sloop.
(In dienstbetrekking bij De Manenstegell BV, 2004 t/m 2005)