Restauratoren muurschilderingen
Grote/St. Nicolaaskerk Elburg

Grote/St. Nicolaaskerk Elburg
Conservatie/restauratie kolomschilderingen.
(In dienstbetrekking bij De Manenstegell BV, 2006)