Restauratoren muurschilderingen
St. Martinikerk Groningen
St. Martinikerk Groningen
Conservatie/restauratie veertien blindnisschilderingen in het koor.
(In dienstbetrekking bij De Manenstegell BV, 2006)