Restauratoren muurschilderingen
St. Willibrorduskerk Utrecht

St. Willibrorduskerk Utrecht
Restauratie muurwerk lichtbeuk, zijbeuken, onderkant transept en doopkapel.
(In dienstbetrekking bij De Manenstegell BV, 1999 t/m 2005)