Restauratoren muurschilderingen
2007 St. Vituskerk Bussum

St. Vituskerk Bussum
Reconstructie van decoraties op bakstenen gewelf in appartementen.
(Project Bouwhuis & Journée)