Restauratoren muurschilderingen
2018-2019 Grote Kerk Harderwijk

Grote Kerk Harderwijk

In het najaar van 2018 is een start gemaakt met de conservatie werkzaamheden aan de gewelf- en kolomschilderingen in de Grote Kerk van Harderwijk. De 1e fase betrof de gewelven in de zijbeuken van het schip en een deel van de kolommen. 

In februari 2019 wordt het project vervolgd, met een grote steiger in het koor. Hier wordt o.a. het lijden en sterven van Christus afgebeeld waar de schildering 'Het Laatste Oordeel' in het hoogste deel van het koor de serie afsluit. De schilderingen zijn uniek omdat ze zeer compleet zijn, maar worden helaas bedreigd door de vele scheuren en zettingen in de gewelven. 

Bij dit project werd ons team versterkt door: Daniel Oudman, Katherine Kolff en Karin van der Lem.