Restauratoren muurschilderingen
2016 Hervormde kerk Oene

Conservatie Hervormde Kerk Oene, gewelven zuidbeuk

In de gewelven van de zuidbeuk is helaas veel schade ontstaan door verkeerd materiaalgebruik van eerdere restauraties i.c.m. een inmiddels verholpen vochtprobleem. De extreem verkleurde en te harde restauratietoevoegingen uit het verleden zijn verwijderd en vervangen door zachtere materialen die goed aansluiten bij het originele materiaal.

In samenwerking met Daniël Oudman, stukadoor en restauratiewerken (www.danieloudman.nl)