Restauratoren muurschilderingen
2016 Hervormde kerk Sprang-Capelle

Conservatie van 'Man van smarten' uit 1450

Deze unieke schildering wordt bedreigt door afbladdering. Restauratievullingen die de vochtbalans verstoren worden verwijderd en vervangen door materiaal wat aansluit bij het originele pleisterwerk. Er is uitvoerig onderzoek gedaan voorafgaande aan de conservatie. Naast de conservatie loopt ook een basisschool project waarbij leerlingen uitleg krijgen over het werk en onder begeleiding van het Kunstencentrum een eigen muurschildering maken.