Restauratoren muurschilderingen
2016 Bergkerk Deventer

In de Bergkerk bevinden zich bijzondere muurschilderingen waaronder 2 afbeeldingen van heiligen in nissen uit de 13de eeuw. Waarschijnlijk 2 van de oudste muurschilderingen van Nederland. De conditie van deze schilderingen wordt tijdens deze conservatieperiode gemonitord. Archiefinformatie, eerder uitgevoerde onderzoeken, schadebeelden en restauratieve ingrepen worden aan elkaar gekoppeld. Een 'schimmelanalyse ' bleek noodzakelijk. Na een jaar van monitoren kunnen er eventueel keuzes worden gemaakt of verdere conservatieve handelingen noodzakelijk zijn.

De andere muurschilderingen in de kerk zijn gecontroleerd op schade. Er is noodzakelijk onderhoud uitgevoerd zoals het injecteren van losse verf- en pleisterlagen. Ook is er veel oud restauratievernis gereduceerd op de 2 grote 'afgehaalde' schilderingen op de westwand van de kerk.