In de 2e fase worden de gewelfschilderingen in het zuidtransept en de kooromgang (2021) geconserveerd. In het midden van het zuidtransept is de geboorte van Jezus en Jezus in zijn jonge jaren in 10 driehoekige vakken afgebeeld. In de zwikken zijn o.a. de 4 evangelisten, engelen en de voorvaderen van Jezus te zien. De schilderingen worden ook hier weer omlijst door de vele bloemranken. Aan de westkant zijn in het verleden meerdere schilderingen verloren gegaan door de vele zouten in de ondergrond. Deze kant bleek nog steeds vol met zouten en een groot deel van het pleisterwerk is dan ook in 2020 vervangen. Een aantal schilderingen vertoonden extreme afbladdering. Verder verval is door het stabiliseren van verfschollen iets uitgesteld, maar helaas blijven deze schilderingen kwetsbaar. Het grootste deel van de schilderingen is gelukkig (weer) in goede conditie! 

 

Bij deze fase van het project werd ons team versterkt door Daniël OudmanLynn van Rijnsoever en Sien Hendriks (Stagiaire Universiteit van Antwerpen)

Onder begeleiding van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen