In de 2e fase werden de gewelfschilderingen in het zuidtransept (2020) en de kooromgang (2021) geconserveerd. In het midden van het zuidtransept is de geboorte van Jezus en Jezus in zijn jonge jaren in 10 driehoekige vakken afgebeeld. In de zwikken zijn o.a. de 4 evangelisten, engelen en de voorvaderen van Jezus te zien. De schilderingen worden ook hier weer omlijst door de vele bloemranken. Aan de westkant zijn in het verleden meerdere schilderingen verloren gegaan door de vele zouten in de ondergrond. Deze kant bleek nog steeds vol met zouten en een groot deel van het pleisterwerk is dan ook in 2020 vervangen. Een aantal schilderingen vertoonden extreme afbladdering. Verder verval is door het stabiliseren van verfschollen iets uitgesteld, maar helaas blijven deze schilderingen kwetsbaar. Het grootste deel van de schilderingen is gelukkig (weer) in goede conditie! 

De kooromgang verkeerde door de vele lekkages in het verre en recentere verleden in slechte toestand. Veel schilderingen waren gehalveerd door extreme afbladdering. Daar waar vocht minder kans kreeg was de situatie stabiel. Ook tijdens de conservatieperiode bleek dat er zich chronische lekkages voordeden via de waterafvoer van het koordak. Ook konden we zien dat de jachtsneeuw van die winter rechtstreeks tussen de leien door in de kap belandde. Dit laat wederom zien dat verval nooit stilstaat en dat schilderingen behouden in een dergelijk gebouw best spannend is. 

Bij deze fase van het project werd ons team versterkt door Daniël OudmanLynn van Rijnsoever en Sien Hendriks (Stagiaire Universiteit van Antwerpen). In de kooromgang kwam Aafje Wardenaar erbij en was de stageplaats voor Jasmijn Krol (UVA)

Directievoering project Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen