Plaskerk Raalte
Conservatie muur- en gewelfschilderingen koor

De gewelf- en muurschilderingen in het koor werden begin jaren '70 blootgelegd en gerestaureerd door restaurator en kunstschilder Co Jacobs uit Velp. Na vooronderzoek 2016 in samenwerking Rob Crèvecoeur (Amati) werd door de kerk subsidie voor onderhoud aangevraagd. Na 45 jaar doortikken van de tijd werden verschillende schadebeelden geconstateerd. Alle schilderingen zijn droog gereinigd, losse verf- en pleisterlagen werden vastgezet. Tijdens dit proces zijn meerdere bijzondere details van de voorstellingen aangetroffen. Kunsthistoricus P. le Blanc (Doesburg) wierp een nieuwe blik op de schilderingen waardoor enkele Heiligen geïdentificeerd konden worden. Hierbij was de grote bijzonderheid een afbeelding van Fransiscus van Assisi met een schedel in zijn hand. Hiervan zijn in Nederland voor zover bekend geen andere voorbeelden met deze vroege datering (rond 1500). Tijdens de conservatie is er veel aandacht geweest voor educatie. Er werden rondleidingen georganiseerd en er zijn groepen met scholieren op de steiger geweest. Als afsluiting van het project is het boek 'Parels van de Plaskerk' uitgebracht. Niet alleen het fysieke materiaal is behouden voor verval, ook het verhaal van de kerk en haar schilderingen is hiermee doorgegeven.

Onder begeleiding van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen