Conservatie gewelfschilderingen. De schilderingen stammen uit de 16de eeuw en zijn waarschijnlijk aangebracht door Jan van Aken, een kloosterbroeder. Zijn handtekening is aangetroffen op een bladzijde van een boek onderaan een schildering. Opvallend zijn ook de rode schetslijnen, overal aanwezig onder de voorstellingen. Door de samenstelling van het rode krijt (vettig) is de hechting van bovenliggende verf slecht, hierdoor is de ondertekening duidelijk zichbaar aan het oppervlak. De schilderingen werden blootgelegd en gerestaureerd in de jaren '40 (tijdens WOII) door restaurator Gerhard Jansen (1878-1956). Zijn retouches en reconstructies zijn voor een groot deel bewaard. Op enkele uitzonderingen na zoals bij de schildering van 'Jezus voor Pilatus' waar één van de figuren uit 2 personen bleek te bestaan.

In opdracht van Stichting Oude Groninger Kerken
Bij dit project werd ons team versterkt door: Lut Gielen (www.lutgielen.nl), Sarah van Veldhuizen (www.sarahvanveldhuizen.nl).