Conservatie gewelfschilderingen in de Annakapel

De 16de eeuwse gewelfschilderingen zijn in de jaren na WOII blootgelegd en gerestaureerd door Co Jacobs uit Velp. In het kader van de BRIM/SIM subsidie zijn de schilderingen geconserveerd, sober en doelmatig. Losse verf- en pleisterlagen zijn vastgezet. De uiterlijk van de restauratie van Jacobs is hierbij gehandhaafd. 

Opdrachtgever: Kerkrentmeesters Protestantse gemeente te Angerlo/Doesburg