Conservatie van vier muurschilderingen in het kader van de BRIM subsidie 'sober en doelmatig'
Opdrachtgever: Den Hoed Aannemers, Van Hoogevest Architecten

De muur- en gewelfschilderingen in de kerk zijn in in de jaren '70 blootgelegd en gerestaureerd door restaurator W. Haakma Wagenaar (Amsterdam).

De conditie van de schilderingen zoals wij ze aantroffen was over het algemeen nog redelijk goed, met uitzondering van de schildering aan de noordwand, de St. Joris legende. De schade die hier is ontstaan is waarschijnlijk veroorzaakt door het verwarmingssysteem in de vloer in combinatie met (optrekkend) vocht. Juist op deze locatie, boven de roosters van de verwarming, was het pleisterwerk (zowel het origineel als de restauratiepleister) al deels van de muur gevallen en/of losgekomen van de muur, vragend om een injectie. Hier zijn kalk/krijt injecties toegediend en de lacunes zijn weer ingepleisterd met een kalk/zandmortel. Het uiterlijk van de vorige restauratie is hierbij gehandhaafd.