St. Odulphuskerk Bakhuizen
Conservatie 'Keim' schilderingen priesterkoor, Jacob Ydema 1935

Bij dit project werd ons team versterkt door: Katherine Kolff, Christine van der Laar