Buitenkerk Kampen (Onze lieve vrouwekerk)
Conservatie/restauratie gewelfschilderingen
(Onder leiding van Bert Jonker, november 2010)